суббота, 7 мая 2016 г.

«Використання спадщини В.Сухомлинського
в початковій школі»

Велику спадщину залишив по собі видатний педагог, вчений, письменник Василь Олександрович Сухомлинський (48 монографічних праць і брошур, 600 статей, близько 1500 художніх творів для дітей).
Його новаторські здобутки – це школа радості, школа під блакитним небом, уроки мислення серед природи, бесіди з людинознавства, Батьківська школа, літературні мініатюри для дитячого читання, поради вчителям («Сто порад учителеві») тощо. У педагогічній системі павлиського вченого органічно поєдналися народні звичаї, класична педагогіка та власні новаторські творчі знахідки (і це все творилося у часи, коли вимагалося виконання єдиного навчального плану, єдиних програм і підручників!). Ідеї знаного педагога знайшли подальший розвиток у працях відомих сучасних вчених Ш.О.Амонашвілі, І.Д. Беха, С.У.Гончаренка,   І.А.Зязюна, Ю.І. Мальованого та багато інших.
Теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність видатного українського педагога В.О. Сухомлинського увійшла до історії вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою, його педагогічні, публіцистичні та літературні праці й учительський досвід значно вплинули на практичну діяльність школи, збагатили педагогіку України новими положеннями і думками.
Основні праці В.О.Сухомлинського розпорошені по газетних і журнальних публікаціях, немало їх зібрано і упорядковано в численні тематичні збірки та у тритомному та п’ятитомному (українською і російською мовами) виданнях вибраних творів «неутомимого» трударя педагогічної ниви».
Твори В.О.Сухомлинського відомі у виданнях різними мовами народів світу від болгарської до японської; його спадщина розглядається (вивчається) в провідних університетах і педагогічних інститутах Європи, окремі статті та уривки з фундаментальних праць друкуються в педагогічних журналах Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Румунії, Австрії, Іспанії, Фінляндії та інших країн.
Основні праці відомого і визнаного у світі педагога увібрали в себе і частку його практичної діяльності.

Використання педагогічних надбань В.О.Сухомлинського
початковою ланкою СЗШ І-ІІІ ст. № 7 м. Світловодська

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Світловодська - одна з тих багатьох, які творчо використовують педагогічні надбання В.О.Сухомлинського. А почалося це дуже давно, коли початкова ланка школи впродовж кількох років підряд проводила з павлишанами педагогічні мости. Це були цікаві поїздки один до одного, науково-практичні семінари, обмін досвідом роботи шкіл. І ось на сьогоднішній день використання спадщини земляка стало в початковій школі традицією.
В.О. Сухомлинський великого значення надавав становленню особистості маленької людини вже на початкових етапах шкільного навчання. Враховуючи те, що колектив школи працює над проблемою «Гуманізація навчально-виховного процесу, створення оптимальних умов для розвитку життєвої компетентності учнів», ми намагаємось використовувати його спадщину як авторську систему гуманістичних поглядів, шукаємо змогу піднятися до розуміння й осягнення істинного сенсу сповідуваних ним гуманістичних ідеалів, використати створену ними психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини; навчитися користуватися потужною гуманістичною педагогікою гармонії розуму і серця.
В.О. Сухомлинський у статті «Інтерес до учня - важливий стимул до навчальної діяльності учнів» пише: «Пристрасне бажання вчитися, усвідомлення мети навчання - найважливіший стимул навчальної діяльності учнів». Виховання цього бажання нерозривно пов’язане з цілою системою навчально-виховної роботи школи й здійснюється воно насамперед на уроці. Методичне об’єднання вчителів початкової школи обрало питання «Сучасний урок в початковій школі» і на протязі кількох років опрацьовує його, де кожен учитель має змогу вдосконалювати свою майстерність, удосконалювати методику проведення сучасного уроку.
Гуманізм В.О.Сухомлинського особливо яскраво виявляється у його ставленні до організації навчання учнів, а проблеми організації навчально- виховного процесу з учнями молодшого шкільного віку розглядав оригінально. За рік до навчання в школі вчителі брали на облік 6-річних дітей. Це робилося для того, щоб пізнати кожну дитину, глибоко вивчити індивідуальні її особливості, знати стан здоров’я. Все це вирішувалось у «Школі радості», під блакитним небом, де здійснювались мандрівки в природу. Вчителі нашої початкової школи з задоволення використовують природу, як джерело мислення і мови, розвиток думок і почуттів, бажань своїх учнів.
Навчальну діяльність В.О.Сухомлинський розглядав, як необхідну умову формування духовно багатої особистості. Вона повинна бути активною і творчою, а цьому допомагає спеціальна організація розумової праці на уроках і в позакласний час, включення учнів до творчості у пошуковій роботі. У початковій школі ми збагачуємо свій арсенал знахідками талановитого педагога. Вчителі Бабенко Л.М., Спашиба О.П., Марченко І.Г., Шевченко І.М., Пісаревських І.А., Гореленко В.В., Семішко Л.І., Михайленко С.Б., проводять навчання в «зелених класах», складають книжки-картинки, здійснюють подорожі в природу, використовують і розв’язують задачі із живого задачника, систематично проводять уроки мислення в природі, складають свої казочки, читають і інсценують казки В.О.Сухомлинського, які нібито опосередковано, непомітно зовні, але активно й ефективно виховують у наших молодших школярів найкращі людські почуття щиросердечності, любові, добра. У педагога ми навчилися на своїх уроках створювати ситуацію чи передчуття успіху, що є важливим завданням вчителя у вихованні постійного бажання оволодівати все новими й новими знаннями.
Вчимося ми у Василя Олександровича працювати з дітьми із заниженою здатністю до навчання. На кожного такого учня ми склали картки та індивідуальний план роботи. За порадою педагога делікатно, тонко, постійно працює кожен вчитель, зберігаючи здоров’я таких діток, бережно використовуємо найгостріший інструмент - оцінку, дбаємо, щоб вона відбивала радість успіху у навчанні, ставимо її тільки за позитивний результат, оцінюємо знання за кількома видами роботи на уроці.
Високу гуманістичну позицію В.Сухомлинського у ставленні до сім’ї, батьків, рідних, уміння використовувати народну педагогіку ми втілюємо в роботу з батьками.
В нашій початковій школі працюють батьківський всеобуч, окремо в кожній паралелі, розвиваючи культ матері, оцінку місії матері, систематично проводимо свято «Мамина вітальня», «Козацькі розваги», «Тато, мама і я - спортивна сім’я», екскурсії - подорожі по рідній Україні.
Сучасна національна школа ставить за мету насамперед виховання високо розвинутих, глибоко моральних, соціально активних громадян нашої країни, для яких уміння і бажання вчитися мають стати стійкими якостями особистості.
Головна увага звертається на таку важливу проблему початкової ланки школи, як формування в учнів інтересу до книжки, міцних навичок усвідомленого читання, вдосконалення підготовки дитини до самостійного вибору книжки «Читання і письмо» - це два найнеобхідніших школяреві інструменти учіння і водночас два віконечка у навколишній світ. В.О. Сухомлинський зазначав, якщо у початковій школі не сформувалися міцні уміння і навички швидкого і свідомого читання, то надалі важко їх виробити. Щоб виробити достатній рівень темпу читання, сформувати навичку читання, насамперед велику роботу проводимо на уроці. Вчителі Михайленко С.Б., Гореленко В.В., Марченко І.Г., Лютова О.В. обрали для опрацювання питання «Розвиток навички читання», «Розвиток мови і мислення», склали систему вправ з удосконалення навичок читання, підготували методичні рекомендації щодо розвитку навички читання підібрали цікаві ігри, вправи, скоромовки, деформовані тексти тощо. Цим матеріалом користуються всі вчителі початкової ланки.
Турбуючись про свідоме читання шляхом цілеспрямованої роботи над словом, В.Сухомлинський одночасно досягає іншої мети - виразності читання. Всі вчителі початкової ланки працюють над виробленням у дитини впровадженні читання, мовлення і мислення шляхом складання творів - мініатюр, ігор, екскурсій, спостережень, праці, малювання, ігор. Робота над виробленням навички читання у кожного нашого учня постійно під контролем адміністрації школи, бо уміння вільно, свідомо, виразно читати - то стежина, по якій людина піднімається до вершин інтелектуальної культури. Наші учні - активні читачі шкільної і міської бібліотек, активні учасники свята книги, рідної мови, свята казки тощо.
Хотілось б звернути увагу на те, що В.О.Сухомлинський називав виховання маленьких школярів «школою сердечності». Він радив нам вчити дітей добру, любові, милосердю. Отож всі ми намагаємось, щоб наші учні бачили гуманістичний зміст наших вчителів, щоб наші відносини з дітьми формувались на тонких сердечних людських взаєминах, а виплекані педагогом щирі мудрі поради, що йдуть від серця до серця народжували розумові, моральні, естетичні почуття. Засвоєння азбуки моральної культури дає нашим малятам можливість олюднювати свої вчинки, опанувавши духовними цінностями свого народу, розуміти мету і сенс життя.
У багатій спадщині В.О.Сухомлинського окремо слід зазначити педагогічні казки для дітей - дивосвіт малят, розкритий очима мудрого наставника, який не повчає дітей, не спонукає чи заохочує їх, а просто йде поруч дітлахів, інколи ніби ще й десь за молодшими школярами, радіючи разом з ними кожному новому відкриттю. З творами В.Сухомлинського ми знайомимо дітей під час уроків, виховних годин, в групах продовженного дня. Діти з задоволенням читають ці твори малюють до них ілюстрації інсценують їх під час свята «Галявина казок».
Традиційно проводимо щорічно методичний тиждень наприкінці вересня, присвячений річниці з дня народження педагога-земляка (додаток 1). Невід’ємною частиною тижня є проведення уроків мислення, з методикою проведення яких познайомилися ми у колег - павлишан. «Осінь на шкільному подвір’ї» , «У гості до вербички», Золота берізка», Різнобарв’я осені», «Осінні квіти» та інші. Кожен такий урок - це безліч відкриттів, зроблених самими дітьми. Пізнавальна частина уроків - мислення серед природи обов’язково чергується з грою. Їх метою є ознайомлення з природою, з навколишнім світом, явищами природи, екологічне виховання учнів, виховання любові, до її краси. Проводимо виховні години на тему: «Світ маленьких казкарів», «Теплі, теплі промінці», «Подорож до світу казок В.О.Сухомлинського», «Учитель добра і краси», «Людина починається з добра», знайомимо дітей з творчістю педагога, його творами інсценізуємо казки.
Практика виховної роботи в початковій школі переконали нас у тому, що кожна дитина неповторна. Завдання кожного вчителя - розкрити цю неповторність, знайти доріжку кожній дитині, на якій з найбільшою яскравістю може розкриватися сила її розуму, і умінь, майстерність і творчість. Скільки учнів - стільки і доріжок. Наші молодші школярі розвивають свої розумові здібності в різних позакласних заходах, конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», олімпіадах, а учасниками танцювальних, вокальних, музичних ансамблів, членами спортивних шкіл, гуртків. Немає дітей обдарованих і необдарованих, талановитих і звичайних. Обдаровані і талановиті - всі, без винятку, діти. Розпізнати, виявити, розкрити, виростити, виплекати в кожного учня його неповторний індивідуальний талант - це означає піднести особистість на високий рівень розквіту людської гідності. Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина - неповторна.
В.О.Сухомлинський упродовж десятиліть працював над системою роботи вчителя - основою його професійної діяльності. Кожен учитель початкової школи - теж неповторна людина, це перша вчителька дитини, це улюблений і авторитетний учитель, досконало знаючий свій предмет і глибоко люблячий свою професію, своїх учнів. Цікава, продумана система методичної роботи в початковій школі допомагає досягти високої педагогічної майстерності, діагностика, методичні оперативки, методичні бюлетені, засідання методичного об’єднання, психолого - педагогічні семінари, наради, педради, творчі групи «Пошук», «Творчого зростання» тощо. Творча група під керівництвом учителя - методиста Спашиби О.П. працює над питанням «Творча спадщина В.О.Сухомлинського» у діалозі з актуальними проблемами початкової освіти», має за мету удосконалювати навчально-виховний процес в початкових класах використовуючи педагогічну і творчу спадщину В.Сухомлинського (план роботи групи додається).
У березні місяці 2012 року в школі відбулося засідання педагогічної ради. Тема її «В.Сухомлинський і початкова школа». З доповіддю «Серце віддане дітям» виступила заступник директора з навчально-виховної роботи Мізіна Н.І. Учитель-методист Бабенко Л.М. висвітлила тему «Василь Сухомлинський про індивідуалізацію навчально-виховного процесу в початкових класах», бібліотекар міської бібліотеки Рибачук О.І. розповіла про те, що бібліотека - джерело духовної культури в педагогічні спадщині Сухомлинського. Досвідом роботи з використання творчої спадщини видатного педагога і наступність в цьому питанні поділилася методист ДНЗ № 12 Холявко В.О., методист ДНЗ № 21 Жара Л.О., керівник методичного об’єднання вчителів початкової школи Марченко І.Г., учитель- методист української мови Калітенко С.В. Завершилася педагогічна рада фрагментами засідання «Школи творчого зростання» під керівництвом учителя - методиста Спашиби О.П., під час якого вчителі Михайленко С.Б., Семішко Л.І., Гореленко В.В. зі своїми учнями показали фрагменти уроків мислення, вивчення творів Сухомлинського на уроках, інсценування його казок, демонструвалися фільми «Дорога до вчителя», «Слово про вчителя» і фотовиставка «Треба знати душу дитини».